Biogram

Czesław Michalski ur. 28 listopada 1946 w Kielcach, syn Stanisławy z domu Kaczor i Franciszka. Po szkole podstawowej w Kielcach naukę podjął w Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Sandomierzu. Po maturze w latach 1966-69 pracował w Nadodrzańskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie Lubuskim.

Od 1 października 1969 rozpoczął studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, które w czerwcu 1974 ukończył z tytułem magistra. Od października 1974 zatrudniony w Instytucie Historii WSP Kraków jako pracownik naukowo-techniczny.

Od 1 kwietnia 1977 do 31 grudnia 1978 pracował na stanowisku Sekretarza Zarządu Środowiskowego AZS Kraków. Współorganizował obchody jubileuszowych 70-lecia AZS w Polsce. Społecznie pełnił funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego AZS w latach 1970 do 1974 i 1980 do 1983. W latach 1973 do 1974 był Wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Studenckiego na Miasteczku Akademickim w Krakowie. Zainicjował i zorganizował Pierwszą Spartakiadę Sportową na Miasteczku Studenckim w Krakowie. Był wiceprezesem Zarządu Środowiskowego AZS Kraków (1974-1978) i wiceprzewodniczącym Komisji Klubów Uczelnianych Zarządu Głównego AZS (1976-1978).

Od 1979 pracował w administracji WSP Kraków, a od 1984 na etacie asystenta w Instytucie Historii WSP Kraków. Doktorat w zakresie nauk historycznych obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie (1991). Od lutego 1992 do września 2011 pracował jako adiunkt w Instytucie Historii. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze wstępu do badań historycznych, demografii historycznej, historii Polski okresu międzywojnia (1918-1939) oraz historii Rosji na filologii rosyjskiej.

W ramach zatrudnień naukowych w Instytucie Historii prowadził w kraju i zagranicą prace naukowe, archiwalne oraz dokumentacyjne na temat historii sportu w Galicji, Małopolsce, Krakowie, Lwowie i Wilnie. Opublikował szereg rozpraw w monografiach miast i regionów małopolski. Prace z historii sportu ogłaszał w „Akademickim Przeglądzie Sportowym”, „Przeglądzie Sokolim”, kwartalniku Akademii Pedagogicznej/Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Konspekt”. Autor haseł krakowskich klubów i biogramów sportowców w Encyklopedii Krakowa, Słowniku Biograficznym Historii Polski i Encyklopedii Pogranicza Wschodniego.

 Nagrody i Odznaczenia:

 • Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1975)
 • Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej (1977)
 • Srebrna i Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1978, 1983)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1984)
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1988)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2003)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009)
 • Medal prezydenta miasta Krakowa Honoris Gratia (2012)

Wyróżnienia AZS:

 • Srebrna odznaka AZS (1972)
 • Złota odznaka AZS (1975)
 • Medale 70-lecia AZS (1978) i Medale 75-lecia AZS (1983)
 • Członek Honorowy AZS w Krakowie (2007)
 • Członek Honorowy AZS (2014)

Działalność społeczna w AZS:

 •  1970 – 1973 – Działacz sportowy na szczeblu środowiskowym AZS;
 • 1973 – 1974 – Inicjator i organizator pierwszej Spartakiady Sportowej krakowskiego Osiedla Studenckiego
 • 1974 – 1976 – wiceprezes Zarządu Środowiskowego AZS Kraków
 • 1977 – 1978 – sekretarz Zarządu Środowiskowego AZS Kraków
 • 1974 – 1978 – członek Zarządu Głównego, oraz Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Klubów Uczelnianych AZS, kierownik obozów organizatorów sportu studenckiego w Mielnie, Jastarni, Wilkasach, Błażejówku k/Kórnika, Cieszynie, Kozienicach.
 • 1980-82 – prezes Klubu AZS WSP Kraków.